Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Autor:
Agnieszka Zmysłowska, Agnieszka Szadkowska, Witalij Andrzejewski, Olga Wegner, Krystyna Wyka, Wojciech Młynarski, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
111
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, peptyd C, autoprzeciwciała, przebieg kliniczny
Czytaj

Wprowadzenie: Peptyd C jest uznanym wykładnikiem zachowanej zdolności wydzielniczej komórek b wysp trzustkowych u chorych na cukrzycę typu 1. Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem peptydu C a wiekiem zachorowania, płcią, obecnością i nasileniem reakcji humoralnej oraz parametrami przebiegu klinicznego w momencie rozpoznania oraz w pierwszym roku trwania klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 122 dzieci ze „świeżo” rozpoznaną cukrzycą typu 1, w wieku od 2 do 18 lat (mediana: 11,2). W badanej grupie przeprowadzono oznaczenia stężenia peptydu C metodą radioimmunologiczną, dokonano również oceny obecności przeciwciał ICA, anty-GAD i anty-IA2. Wśród parametrów przebiegu klinicznego choroby uwzględniono: obecność kwasicy ketonowej, dobowe zapotrzebowanie na insulinę oraz HbA1c. Wyniki: Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji pomiędzy wiekiem zachorowania a stężeniem peptydu C w momencie zachorowania i w pierwszym roku trwania cukrzycy (r=0,3-0,46; p<0,0001). Po pierwszym roku trwania choroby zaobserwowano obniżanie się stężenia peptydu C u chorych ICA(+) (mediana=0,11 pmol/ml; 0,05-0,27) w odniesieniu do „0” doby (mediana=0,17 pmol/ml; 0,09-0,3; p<0,04), oraz u pacjentów anty-GAD(+) (odpowiednio: 0,12 pmol/ml; 0,05-0,24 i 0,2 pmol/ml; 0,12-0,32; p<0,002), czego nie stwierdzono u osób ICA(-) oraz anty-GAD(-). Wykazano zależność stężenia peptydu C od obecności kwasicy ketonowej w momencie zachorowania a także od wartości dobowego zapotrzebowania na insulinę oraz HbA1c. W modelu regresji logistycznej wykazano też łączny wpływ na stężenie peptydu C w momencie zachorowania następujących parametrów: płci, wieku zachorowania, wartości pH, zapotrzebowania dobowego na insulinę oraz HbA1c w momencie ujawnienia się choroby (p<0,00002). Wnioski: Wydaje się więc, że młodszy wiek, obecność autoprzeciwciał oraz stan przewlekłej hiperglikemii z obecnością kwasicy ketonowej w momencie zachorowania są związane z obniżonym stężeniem peptydu C u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.