Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Własne obserwacje dotyczące przebiegu okresu dojrzewania u dziewcząt po jednostronnej owariektomii

Autor:
Anna Noczyńska, Teresa Żak, Renata B. Wąsikowa, Marcin Kałużny
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
126
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
guzy jajnika, przedwczesne dojrzewanie
Czytaj

Autorzy opisują przebieg dojrzewania u trzech dziewczynek operowanych w wieku 3, 6 oraz 9 lat z powodu hormonalnie czynnych guzów jajnika. U 3,6-letniej dziewczynki, u której rozpoznano histopatologicznie ziarniczak (follikuloma) stosowano również leczenie cytostatykami. Kolejna dziewczynka przed zabiegiem przez okres 1 roku była leczona Decapeptylem z powodu przedwczesnego dojrzewania. U wszystkich prezentowanych pacjentek okres dojrzewania przebiega prawidłowo.