Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Model prognozowania wzrostu u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)

Autor:
Lidia Kostecka, Renata Wąsikowa, Anna Noczyńska, Henryk Filipowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
117
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
somatotropionowa niedoczynność przysadki, leczenie hormonem wzrostu, wzrost prognozowany
Czytaj

Autorzy przedstawiają próbę prognozowania wzrostu u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, leczonych hormonem wzrostu. Aby ocenić statystycznie wzrost prognozowany posłużono się opracowanym przez autorów modelem. W oparciu o przeprowadzone badanie wysunięto następujące wnioski: 1. Prognozowany wzrost docelowy u dziewcząt leczonych hormonem wzrostu jest statystycznie istotnie niższy, niż u chłopców. 2. Im dłuższy jest okres leczenia hormonem wzrostu, tym istotnie wyższy wzrost prognozowany u tych dzieci. 3. Pomimo trzyletniego leczenia dawką nawet 0,7 j. rhGH dzieci nie osiągnęły tabelarycznego wzrostu prognozowanego. 4. Konieczne są dalsze badania obejmujące większą liczbę dzieci z całkowitym lub częściowym niedoborem hormonu wzrostu i dłuższy okres obserwacji. 5. Konieczna jest analiza wzrostu końcowego dzieci, które zakończyły leczenie.