Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rodzinne występowanie zespołu Kallmanna

Autor:
Anna Noczyńska, Renata Barbara Wąsikowa
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
127
Strona końcowa:
131
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Kallmanna, hipogonadyzm hipogonadotropowy
Czytaj

Autorki przedstawiają rodzinne występowanie zespołu Kallmanna u 4 osób (u rodzeństwa – chłopca i dziewczynki, oraz chłopca i 32-letniego brata matki). Obaj chłopcy w wieku przedszkolnym byli operowani z powodu obustronnego wnętrostwa. U jednego pacjenta i jego wujka stwierdzono ponadto upośledzenie słuchu oraz brak lewej nerki, a u wszystkich pacjentów zaburzenia węchu. Stosowane leczenie farmakologiczne przyczyniło się do rozwoju trzeciorzędowych cech płciowych oraz poprawy stanu psychicznego. Wnioski: 1. U pacjentów, u których stwierdza się zaburzenia rozwoju narządów moczopłciowych należy poszukiwać innych zaburzeń lub wad rozwojowych. 2. Pacjenci z nieprawidłową budową narządów moczopłciowych powinni mieć zapewnioną stała opiekę psychologa.