Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zbieżność obrazu radiologicznego zwapnień wewnątrzczaszkowych w tomografii komputerowej mózgowia u trójki pacjentów z różnymi postaciami niedoczynności przytarczyc

Autor:
Katarzyna Ziora, Joanna Oświęcimska, Gabriela Geisler, Katarzyna Broll-Waśka, Jan Głowacki, Jolanta Kozłowska, Antoni Dyduch
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2004
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
133
Strona końcowa:
137
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zwapnienia wewnątrzczaszkowe, tomografia komputerowa, niedoczynność przytarczyc
Czytaj

W dostępnym piśmiennictwie niezwykle rzadko podejmowany był do tej pory problem zwapnień wewnątrzczaszkowych u dzieci. Celem pracy było zwrócenie uwagi na różne aspekty dotyczące zwapnień w obrębie jąder podkorowych mózgu i móżdżku u dzieci z zaburzeniami metabolizmu wapnia. Przedstawiamy opis trzech różnych postaci niedoczynności przytarczyc u dzieci, u których stwierdzono podobny obraz radiologiczny w tomografii komputerowej (TK) mózgowia. 11-letni chłopiec skierowany został do kliniki po napadzie tężyczkowym, gdzie potwierdzono prawdziwą, idiopatyczną niedoczynność przytarczyc (dodatnie próby tężyczkowe, hipokalcemia, hiperfosfatemia, niskie stężenie parathormonu w surowicy krwi). Badanie TK mózgowia uwidoczniło drobne, dość symetrycznie rozmieszczone zwapnienia – w jądrach podkorowych oraz w płatach czołowych. U 10-letniej dziewczynki na podstawie obrazu klinicznego (utrata przytomności z drgawkami, drętwienia rąk w wywiadzie) oraz wyników badań dodatkowych (hipokalcemia, hiperfosfatemia, wysokie stężenia parathormonu w surowicy krwi) rozpoznano rzekomą niedoczynność przytarczyc typu Ib. U 11-letniej dziewczynki rozpoznano wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu I (niedoczynność przytarczyc z nawracającą od 2 roku życia drożdżycą skórno-śluzówkową i zmianami dystroficznymi paznokci). W obrazie TK uwidoczniono obecność licznych, nieregularnych symetrycznych zwapnień w obrębie półkul móżdżku, torebek wewnętrznych i jąder podkorowych, na granicy istoty białej i szarej obu płatów czołowych.