Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tłuszczak jelita grubego – opis przypadku

Autor:
Piotr Maciaszczyk, Rafał Drozda, Piotr Kordek, Michał Mik, Jacek ?migielski, Krzysztof Kołomecki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2004
Tom:
11
Numer:
6
Strona początkowa:
611
Strona końcowa:
613
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
tłuszczak, guzy jelita grubego
Czytaj

Nowotwory niezłośliwe występujące w jelicie grubym to m.in. tłuszczaki. We wczesnym etapie wzrostu dają one słabo wyrażone objawy. Bardziej nasilone dolegliwości wynikają z dużych rozmiarów guza, a czasem z jego umiejscowienia. Pojawiają się wówczas bóle w obrębie jamy brzusznej, które sprawiają, iż pacjent po szybko przeprowadzonej diagnostyce trafia na blok operacyjny z powodu niedrożności. Rodzaj i zakres zabiegu zależą od stanu ogólnego chorego i ograniczają się najczęściej do operacji Hartmana. W opisanym przez nas przypadku było podobnie. W jednym z miejskich oddziałów chirurgicznych przeprowadzono operację paliatywną z wytworzeniem stomii jelitowej, ale guza nie usunięto. W naszym oddziale po przeprowadzonej wnikliwej diagnostyce (TK jamy brzusznej) wstępnie rozpoznano tłuszczaka jelita grubego. Pacjentkę zoperowano, usuwając zmianę i odtwarzając ciągłość przewodu pokarmowego. Szybkie i trafne rozpoznanie tłuszczaka w obrębie przewodu pokarmowego nie jest łatwe. Właściwie przeprowadzona diagnostyka przedoperacyjna może ułatwić chirurgowi podjęcie decyzji co do zakresu zabiegu, a to z kolei może decydować o szczęśliwym zakończeniu leczenia.