Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Złogi IgG, IgG1 i IgG4 w mieszkach włosowych a przeciwciała IgG, IgG1 i IgG4 przeciwko desmogleinom w pęcherzycy

Autor:
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Grażyna Wolnik-Trzeciak, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
213
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca, desmogleiny, mieszek włosowy, immunofluorescencja bezpośrednia, podklasy IgG
Czytaj

Wprowadzenie: Wiadomo, że antygeny pęcherzycowe (desmogleiny 1, 3, 4) wykazują ekspresję w mieszku włosowym. Uważa się, że u chorych na pęcherzycę proces patogenetyczny jest mediowany przez przeciwciała przeciwko desmogleinom w podklasie IgG4 (częściej) lub IgG1 (rzadziej). Cel pracy: Porównanie wartości immunofluorescencji bezpośredniej {direct immunofluorescence test, DIF) na włosach wyrwanych z głowy z ELISA (desmogleiny 1 i 3) w zakresie przeciwciał IgG, IgG1 i IgG4 w postępowaniu z chorymi na pęcherzycę. Materiał i metody: Badaniami powyższymi metodami objęto łącznie 21 chorych na pęcherzycę wykazujących pęcherzycowe złogi w DIF skóry i 10 osób z podnaskórkową chorobą pęcherzową, tworzących grupę kontrolną. Wyniki i wnioski: Pęcherzycowe złogi w zewnętrznej pochewce włosa w DIF na włosie można wykryć u osób z chorobami zarówno kręgu pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris, PV), jak i pęcherzycy liściastej (pemphigus foliaceus, PF). Tylko u jednego chorego (PF odmiana herpetiformis) wykazującego pęcherzycowe złogi IgG w DIF na skórze nie stwierdzono przeciwciał IgG przeciwko Dsg 1 i Dsg 3 w metodzie ELISA, mimo ujawnienia pęcherzycowych złogów IgG i IgG1 w zewnętrznej pochewce mieszka włosowego w DIF na włosie. U chorych na pęcherzycę częściej stwierdzano przeciwciała IgG4 niż IgG1 przeciwko desmogleinom, a także częściej złogi pęcherzycowe IgG4 niż IgG1 w DIF na włosie. Pęcherzycowe złogi można wykryć u chorych na pęcherzycę w DIF na włosach z głowy mimo braku wykwitów na głowie owłosionej. U chorych z grupy kontrolnej stwierdzano Unijne złogi IgG wzdłuż błony podstawnej zewnętrznej pochewki włosa. Subiektywne odczucia chorych wskazują, że wyrwanie włosów do DIF jest mniej przykre od wykonania biopsji skóry/śluzówki do DIF. Jednak przygotowanie preparatu DIF na włosie jest bardziej pracochłonne, także ocena preparatu jest zazwyczaj dłuższa od DIF skóry/śluzówki. Zwykle przy użyciu DIF na włosach nie udaje się uzyskać obrazów różnicujących PV od PF, jednak różnicowanie to jest łatwe przy użyciu ELISA z desmogleinami. Wydaje się więc, że DIF na włosie i ELISA z desmogleinami mogą być wartościowym uzupełnieniem uznanych metod diagnostycznych pęcherzycy, lecz diagnostycznej wartości DIF bioptatu nie zastąpią.