Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry

Autor:
Dorota Rataj, Elżbieta Krajewska-Kułak, Barbara Jankowiak, Zbigniew I. Nowecki, Piotr Rutkowski, Wiaczesław Niczyporuk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
220
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
czerniak, jakość życia
Czytaj

Wprowadzenie: Od kilkudziesięciu lat światowe statystyki odnotowują dynamiczny wzrost zachorowalności na czerniaka. W Polsce, od 1980 r., obserwuje się stały wzrost nowych zachorowań o ponad 9% rocznie. Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów po radykalnym usunięciu czerniaka skóry. Materiał i metody: Badaniami objęto 110 pacjentów Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii--Instytutu w Warszawie, u których wykonano radykalne usunięcie czerniaka skóry. Materiał do badań został zebrany drogą anonimowego kwestionariusza OLO-C30 (wersja 2.0) opracowanego przez Europejską Organizację do Badań i Leczenia Raka. Wyniki i wnioski: W badanej populacji chorych występowały zaburzenia w sferze psychicznej, somatycznej i społecznej. W ocenie własnej prawie 60% chorych twierdziło, że ich stan zdrowia i leczenia nie zakłócały życia rodzinnego i życia towarzyskiego. Ocena obiektywna stanu zdrowia chorych znacznie różniła się od subiektywnej dokonanej przez pacjenta.