Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiedzy studentów dotyczącej szkodliwego działania promieniowania słonecznego na skórę

Autor:
Joanna Berny-Moreno, Joanna Salomon, Sylwia Arent, Karolina Dubrowska, Monika Paulina Grąz, Mariusz Dyląg, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
221
Strona końcowa:
226
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
promieniowanie słoneczne, świadomość, studenci, ochrona przeciwsłoneczna, wiedza
Czytaj

Wprowadzenie: Nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne może wywierać negatywne skutki, a umiejętne korzystanie ze słońca wymaga odpowiedniej wiedzy dotyczącej szkodliwości ultrafioletu i sposobów skutecznej ochrony przeciwsłonecznej. Cel pracy: Celem pracy było porównanie wiedzy dotyczącej szkodliwego działania promieniowania słonecznego na skórę wśród studentów różnych lat Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prześledzenie źródeł wiedzy na ten temat w badanych grupach studentów. Materiał i metody: Badaniem objęto 340 studentów, których podzielono na 3 grupy. Grupę pierwszą (n=131) stanowili studenci I-III roku Akademii Medycznej we Wrocławiu, grupę drugą (n=100) tworzyli studenci medycyny po IV roku studiów, którzy przebyli kurs dermatologii. Do grupy trzeciej (n=109) zaliczono studentów (I-V roku) Uniwersytetu Wrocławskiego z Wydziału Nauk Przyrodniczych. Wszyscy uczestnicy badania odpowiadali na pytania kwestionariusza dotyczące wiedzy o promieniowaniu słonecznym, źródeł tej wiedzy oraz sposobie zachowania się przy ekspozycji na słońce. Wyniki: Znajomość negatywnych skutków oddziaływania promieniowania słonecznego na skórę była największa wśród studentów starszych lat Akademii Medycznej. Najczęstsze źródło wiedzy dla osób z grupy pierwszej oraz trzeciej stanowiły media (odpowiednio 74,8 i 81,6%), natomiast studenci z grupy drugiej jako źródło wiedzy najczęściej wskazywali uczelnię (55%). 70% studentów po kursie dermatologii znało znaczenie skrótu SPF i jest to istotnie wyższy odsetek niż w pozostałych grupach (p<0,00001). Studenci ci również statystycznie częściej zwracali uwagę na wartość wskaźnika SPF stosowanych preparatów (p=0,001). Znacząca większość starszych studentów medycyny (75%) miała świadomość konieczności wielokrotnego nakładania preparatów z filtrem przeciwsłonecznym w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony. Prawidłową wiedzą na temat ilości preparatu, jaka powinna być aplikowana na skórę, wykazało się 13% studentów, i jest ona porównywalna we wszystkich badanych grupach. Większość ankietowanych osób (69,1 %) stosowała filtry przeciwsłoneczne jedynie w czasie opalania. Wnioski: ?wiadomość szkodliwości działania promieniowania słonecznego na skórę wśród studentów I-III roku Akademii Medycznej i studentów Uniwersytetu jest porównywalna. Większą wiedzą na ten temat dysponują studenci po IV roku Akademii Medycznej.