Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypadek dermatitis artefacta leczony olanzepiną

Autor:
Servando E. Marron, Lucia Tomas
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
227
Strona końcowa:
230
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
dermatitis artefacta, samouszkodzenia, olanzepina
Czytaj

Samouszkodzenia stanowią grupę zaburzeń, trudnych zarówno do rozpoznania, jak i leczenia. Przedstawiono przypadek kobiety, u której powstały zmiany o typie samouszkodzeń na twarzy i lewym ramieniu cztery miesiące przed przyjęciem do oddziału chirurgicznego w lutym 2004 r. Pierwsze objawy pojawiły się bezpośrednio po śmierci jednego z synów pacjentki, czemu towarzyszył epizod depresji. Zmiany skórne leczono olanzepiną w dawce 5 mg/dobę, uzyskując zadowalający efekt terapeutyczny po 4 tygodniach leczenia. Obecnie chora nie ma zmian skórnych i pozostaje na leczeniu olanzepiną w dawce 2,5 mg/dobę.