Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Samouszkodzenia o podłożu nerwicowym (nadżerki/zadrapania neurotyczne) u pacjentki z zaburzeniami adaptacyjnymi

Autor:
Anna Zalewska-Janowska, Aneta Kwiecień, Magdalena Skał, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
233
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
psychodermatologia, samouszkodzenia, nadżerki neurotyczne, dermatoza arteficjalna
Czytaj

Przedstawiono przypadek samouszkodzeń o podłożu nerwicowym, do rozwoju których doszło w wyniku zaburzeń adaptacyjnych. Autorzy wskazują na charakterystyczne cechy kliniczne i etiopatologiczne zmian, a także podkreślają istotną rolę współdziałania dermatologów i psychiatrów w prowadzeniu chorych z wymienionymi zmianami.