Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Clear cell hidradenocarcinoma brody: trudności diagnostyczne

Autor:
Monika Kobierzycka, Maria Cisło, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
239
Strona końcowa:
242
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
clear cell hidradenocarcinoma, jasnokomórkowy rak nerki, broda, skóra
Czytaj

Clear cell hidradenocarcinoma jest rzadko występującym nowotworem skóry. Przedstawiono przypadek 79-letniego pacjenta, który został przyjęty do Kliniki z powodu obecności guza prawej okolicy brody. Ostateczna diagnoza zmiany chorobowej była problematyczna. Pacjent był początkowo leczony jako impetigo sicca, dermatitis seborrheica i tinea profunda. Obecność w badaniu USG zmiany torbielowatej w nerce lewej oraz badanie histopatologiczne i immunohistochemiczne zmiany skórnej budziły podejrzenie guza przerzutowego nerki. Po wykluczeniu nowotworu nerki postawiono diagnozę clear cell hidradenocarcinoma brody. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tego rzadko występującego nowotworu. Omówiono obraz histopatologiczny i sposoby postępowania terapeutycznego.