Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ogólnopolski, wieloośrodkowy program profilaktyki chorób układu krążenia – Polski Projekt 400 Miast. Główne założenia, cele oraz sposób realizacji

Autor:
Tomasz Zdrojewski, Marcin Rutkowski, Marzena Zarzeczna-Baran, Tomasz Grodzicki, Andrzej Januszewicz, Krzysztof Narkiewicz, Jerzy Głuszek, Wojciech Drygas, Witold Zatoński, Bogdan Wyrzykowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
423
Strona końcowa:
430
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
czynniki ryzyka, choroby układu sercowo-naczyniowego, edukacja, badania przesiewowe
Czytaj

Wprowadzenie: Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Odpowiedzialne za to są duże rozpowszechnienie i niska wykrywalność czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i zaburzenia lipidowe. Dane epidemiologiczne wskazują na systematyczne pogarszanie się sytuacji w tym zakresie w małych miastach i w obszarach wiejskich. Dlatego wiodące ośrodki medyczne w Polsce zdecydowały o wspólnym przygotowaniu i wdrożeniu Polskiego Projektu 400 Miast (PP400M), czyli programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu w tych właśnie środowiskach. Cel pracy: Głównym celem PP400M jest poprawa sytuacji epidemiologicznej w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce, poprzez poprawę wykrywania i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hipercholesterolemii. Drugim istotnym celem jest edukacja mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, dzieci, lekarzy, pielęgniarek, oraz chorych dotycząca znaczenia modyfikowalnych czynników ryzyka w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Metodyka: Sposób realizacji: PP400M zaplanowano do realizacji w ciągu 3 lat w 418, tj. we wszystkich polskich miastach o populacji do 8 tys. mieszkańców. Planowane jest wykonanie łącznie ponad 100 tys. badań przesiewowych oraz oddziaływanie edukacyjne na 2,5 mln ludzi. PP400M składa się z kilku nawzajem uzupełniających się modułów. 1) interwencja społeczna poprzedzająca badania przesiewowe i edukację; 2) interwencja medyczna polegająca na badaniach przesiewowych; 3) edukacja przedstawicieli samorządów w zakresie budowy infrastruktury dla promocji zdrowia; 4) interwencja antytytoniowa składająca się z: – szkolenia dla lekarzy w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, – szkolenia przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie budowy własnych programów antytytoniowych; 5) interwencja edukacyjna dla dzieci – przygotowanie nauczycieli do działań w zakresie promocji zdrowia wśród uczniów; 6) programy szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek; 7) program edukacyjny dla nowo wykrytych chorych. Efekty Projektu będą monitorowane za pomocą badań wykonywanych metodą reprezentacyjną przed i po interwencji. PP400M realizują: Akademia Medyczna w Gdańsku, Collegium Medicum UJ w Krakowie, Instytut Kardiologii Warszawie, Akademia Medyczna w Poznaniu, Centrum Onkologii w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Medyczna w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii Społecznej PAN w Warszawie, Pracownia Badań Społecznych w Sopocie, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.