Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niski status socjoekonomiczny jako społeczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej u progu XXI wieku

Autor:
Michał Skrzypek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
439
Strona końcowa:
444
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, czynniki społeczne, pozycja socjoekonomiczna
Czytaj

Obserwacje pochodzące z początku XX stulecia wskazywały na większe ryzyko choroby wieńcowej (ch.w.) u osób o wysokiej pozycji socjoekonomicznej (SES – socioeconomic status), a ch.w. postrzegana była jako konsekwencja poprawy standardu życia i dobrobytu. Od połowy minionego stulecia związek ten uległ odwróceniu i obecnie wskaźniki niskiej SES powiązane są w społeczeństwach rozwiniętych cywilizacyjnie z występowaniem ch.w., śmiertelnością z powodu ch.w., większym nasileniem miażdżycy na przedklinicznym etapie rozwoju choroby, brakiem lub opóźnieniem spadkowych trendów epidemiologicznych odnośnie chorób układu krążenia (ch.u.k.), gorszym rokowaniem u pacjentów z ch.w., większym nasileniem konwencjonalnych czynników ryzyka wieńcowego oraz gorszym dostępem do nowoczesnych kardiologicznych procedur diagnostyczno-leczniczych. Biologiczne mechanizmy związku pomiędzy SES a ch.u.k. pozostają do wyjaśnienia, gdyż badania nie są zgodne co do wyłącznej roli eksplanacyjnej w tym względzie standardowych czynników ryzyka, które występują w większym nasileniu w grupach o niskim SES. W opinii ekspertów, w Polsce odnotowuje się obecnie wzrost ryzyka zgonu z powodu ch.u.k. w niższych warstwach społecznych w porównaniu do warstw wyższych i istnieją podstawy do prognoz, że ch.w. może stać się centralnym problemem zdrowotnym w segmentach populacji o niskim SES w Polsce u progu XXI wieku. W podsumowaniu artykułu omówione zostaną implikacje omawianych ustaleń dla założeń promocji zdrowia, której celem powinno być udostępnienie korzyści w zakresie zdrowia kardiologicznego wszystkim grupom społecznym.