Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Autor:
Maria Krzemińska-Pakuła, Małgorzata Kurpesa
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
445
Strona końcowa:
448
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ciąża, nadciśnienie tętnicze, rzucawka
Czytaj

Nadciśnienie tętnicze występujące w ciąży może stanowić zagrożenie dla życia matki i płodu, zwłaszcza jeśli nie jest prawidłowo zdiagnozowane i leczone. W przeciwieństwie do nadciśnienia pierwotnego liczba badań klinicznych dotyczących nadcisnienia u ciężarnych jest niewielka. Nie przeprowadzono też randomizowanych obserwacji porównujących różne metody leczenia. Wynikiem tego jest znaczna różnorodność diagnostyczna i terapeutyczna dotycząca postępowania w nadciśnieniu tetniczym występującym w ciąży. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zasady rozpoznawania, podział oraz leczenie poszczególnych rodzajów nadcisnienia tętniczego u kobiet w ciąży.