Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany w sercu w zapaleniu skórno-mięśniowym (dermatomyositis) oraz wielomięśniowym (polimyositis)

Autor:
Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Iwona Brzosko, Andrzej Wojtarowicz, Edyta Płońska-Gościniak
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
449
Strona końcowa:
451
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dermatomyositis, polimyositis, układ krążenia
Czytaj

Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) i wielomięśniowe (polimyositis) należą do przewlekłych idiopatycznych zapalnych chorób mięśni z zajęciem lub bez zajęcia skóry. Charakteryzuje je zróżnicowany obraz kliniczny spowodowany zapaleniem naczyń i zwyrodnieniem włóknikowym. Klinicznie choroba objawia się symetrycznym osłabieniem proksymalnych mięśni kończyn, tułowia i szyi. Zmiany zapalne stwierdza się nie tylko w mięśniach szkieletowych, ale również w sercu i tkance śródmiąższowej płuc. Nieprawidłowości czynnościowe i anatomiczne stwierdzane w sercu w przebiegu dermatomyositis i polimyositis na podstawie przeprowadzonych badań nieinwazyjnych i inwazyjnych, takich jak: elektrokardiogram, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, jedno- i dwuwymiarowe badanie echokardiograficzne serca, badanie echokardiograficzne metodą Dopplera, badanie radioizotopowe, biopsja serca i angiografia naczyń, występują bardzo często i uznawane są za zły czynnik rokowniczy. Do najczęściej występujących nieprawidłowości w przebiegu tych chorób należą: zapalenie mięśnia sercowego, kardiomiopatia rozstrzeniowa, zapalenie osierdzia, wady zastawkowe oraz zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Zmiany w układzie krążenia będące jednym z najczęstszych objawów tej choroby, odpowiedzialne są za występowanie blisko 20% zgonów. Dlatego pacjenci z dermatomyositis i polimyositis wymagają monitorowania kardiologicznego nawet wtedy, gdy są klinicznie bezobjawowi. Brak w literaturze krajowej zbiorczego opracowania dotyczącego występowania zmian w układzie krążenia w przebiegu tej choroby i wynikających z tego faktu trudności dotyczących dalszego monitorowania pacjentów, skłonił autorów do przybliżenia zajmującym się leczeniem dermatomyositis i polimyositis zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie długotrwałego leczenia.