Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Elektroterapia niewydolności serca

Autor:
Tomasz Rudziński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
453
Strona końcowa:
455
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, stymulacja resynchronizująca, automatyczny kardiowerter–defibrylator, elektryczna modulacja kurczliwości serca
Czytaj

Leczenie niewydolności serca metodami elektrokardiologii inwazyjnej staje się coraz istotniejszym uzupełnieniem farmakoterapii tej choroby. Praca stanowi przegląd najnowszych doniesień dotyczących zastosowania stymulacji resynchronizującej i implantacji automatycznych kardiowerterów–defibrylatorów. Omówione są wyniki największego, jak dotychczas, badania klinicznego w tej dziedzinie – badania COMPANION. Przedstawiono nowe doniesienia dotyczące kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia resynchronizującego, bezpieczeństwa tej terapii oraz jej efektywności kosztowej. Zaprezentowano także obiecującą eksperymentalną metodę elektroterapii niewydolności serca – elektryczną modulację kurczliwości serca.