Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory

Autor:
Nela Oryszczyn, Stepan Pawlyk, Jurij Iwaniw
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
461
Strona końcowa:
464
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
izolowane niescalenie mięśnia lewej komory, kardiomiopatia, echokardiografia
Czytaj

Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory należy do rzadkich niesklasyfikowanych kardiomiopatii i prawdopodobnie wynika z zaburzenia morfogenetycznego. Charakterystyczna cecha choroby to nadmierne beleczkowanie mięśnia sercowego z głębokimi zachyłkami komunikującymi się ze światłem lewej komory. Objawy choroby obejmują cechy dysfunkcji lewej skurczowej komory, prowadzącej do niewydolności serca, arytmie komorowe i powikłania zakrzepowo-zatorowe. Echokardiografia stanowi podstawową metodę diagnostyczną. Leczenie polega na terapii niewydolności serca, zwalczaniu arytmii i podawaniu doustnych antykoagulantów. Rokowanie jest niepomyślne, a przyczynami śmiertelności są niewydolność serca i nagłe zgony sercowe. Skrajna niewydolność serca stanowi wskazanie do przeszczepu serca. Częste jest współistnienie zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a. Przedstawiony przypadek dotyczy 19-letniego pacjenta z izolowanym niescaleniem mięśnia lewej komory o typowym obrazie klinicznym i echokardiograficznym. U chorego stwierdzono ciężką dysfunkcję skurczową z objawową niewydolnością serca oraz współistnienie zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a z rzadkimi napadami częstoskurczów nadkomorowych. Echokardiografia wykazała typowe cechy niescalenia miokardium: nadmierne beleczkowanie mięśnia sercowego w środkowej i koniuszkowej części lewej komory z głębokimi zachyłkami komunikującymi się ze światłem lewej komory. Oporna na leczenie niewydolność serca (planowano kwalifikację do przeszczepu) doprowadziła do nagłego zgonu pacjenta.