Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chirurgiczne leczenie pozawałowego tętniaka lewej komory serca bez użycia krążenia pozaustrojowego

Autor:
Grzegorz J. Goryszewski, Zbigniew Juraszyński, Wojciech Dyk, Piotr Hendzel
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
465
Strona końcowa:
468
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętniak lewej komory, kardiochirurgia
Czytaj

Opisano dwa przypadki chorych z pozawałowym tętniakiem lewej komory (TLK) leczonych chirurgicznie bez użycia krążenia pozaustrojowego (KPU). Pierwszy przypadek to 63-letnia chora z cukrzycą typu 2, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, po zawale mięśnia sercowego z groźnymi dla życia, nie poddającymi się leczeniu farmakologicznemu komorowymi zaburzeniami rytmu. Badanie hemodynamiczne ujawniło istnienie rozległego tętniaka ściany przednio-bocznej serca oraz istotne zmiany w naczyniach wieńcowych. Ciężki stan kliniczny chorej i brak możliwości rewaskularyzacji dyskwalifikował ją od klasycznej operacji kardiochirurgicznej przy użyciu KPU. Dlatego podjęto próbę wykonania aneurysmektomii bez KPU i wykonanie koronaroplastyki po operacji. Zabieg przeprowadzono bez KPU, a w trzeciej dobie po operacji wykonano plastykę tętnic wieńcowych z wykorzystaniem stentów. Pooperacyjne badania dodatkowe potwierdziły obserwowaną klinicznie dobrą skuteczność leczenia antyarytmicznego, poprawę hemodynamiki i wydolności wieńcowej. Drugi przypadek to 71-letni mężczyzna z chorobą wieńcową rozpoznawaną od wielu lat i nadciśnieniem tętniczym, po przebytym zawale koniuszkowym. Od tego czasu niestabilny wieńcowo i trzykrotnie hospitalizowany z powodu obrzęku płuc. Badania ujawniły tętniak okolicy koniuszkowej i ściany przednio-bocznej lewej komory oraz liczne zmiany miażdżycowe we wszystkich tętnicach wieńcowych. Ze względu na stan naczyń wieńcowych chorego zdyskwalifikowano od klasycznego chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej. Wykonano z powodzeniem operację pośredniej przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca oraz wszczepiono jeden pomost aortalno-wieńcowy.