Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu terapii ludzkim hormonem wzrostu na narząd wzroku pacjentów z somatotropinową niedoczynnością przysadki i pacjentek z zespołem Turnera

Autor:
Beata Urban, Maria Gardziejczyk, Mirosława Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
terapia ludzkim hormonem wzrostu, zmiany siatkówkowe, wrażliwość na kontrast
Czytaj

Wprowadzenie: Stały wzrost liczby pacjentów poddawanych terapii biosyntetycznym ludzkim hormonem wzrostu (hGH) skłania do podejmowania badań nad bezpieczeństwem jego stosowania. W ciągu ostatnich lat ukazują się doniesienia dotyczące objawów ubocznych po leczeniu hGH (guz rzekomy mózgu), a także opisywane są przypadki szkodliwego działania hormonu wzrostu m.in. na nerw wzrokowy i siatkówkę (tarcze zastoinowe, retinopatia proliferacyjna). Cel pracy: Ocena wpływu terapii hGH na narząd wzroku. Materiał i metody: Badaniami objęto 10 dziewczynek z zespołem Turnera (ZT) w wieku 12-16 lat (śr. 13,8±1,69) i 20 osób z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP): 15 chłopców i 5 dziewczynek w wieku 7-18 lat (śr. 12,98±2,81). Czas trwania terapii hGH wynosił: u pacjentek z ZT 1-5 lat (śr. 3,05±1,42), natomiast u osób z SNP od 8 miesięcy do 10 lat (śr. 2,45±2,32). W analizowanej grupie 30 osób przeprowadzone zostało badanie okulistyczne, obejmujące m.in. badanie wrażliwości na kontrast (wykrywające dysfunkcję nerwu II mimo pełnej ostrości wzroku), oftalmoskopię bezpośrednią i pośrednią oraz angiografię fluoresceinową. Wyniki: Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić brak szkodliwego wpływu terapii hGH na narząd wzroku młodych pacjentów. Wnioski: Z uwagi na potencjalne ryzyko wystąpienia powikłań okulistycznych, pacjenci leczeni hGH powinni znajdować się pod stałą opieką okulistyczną.