Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena cytofluorymetryczna wybranych regionów antygenowych ludzkiej tyreoperoksydazy u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa oraz z wolem wieloguzkowym nietoksycznym z zastosowaniem mysich przeciwciał monoklonalnych

Autor:
Artur Bossowski, Anna Stasiak-Barmuta, Barbara Czarnocka, Mirosława Urban, Anotoni Peter Weetman, Jacek Dadan
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
26
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przeciwciała monoklonalne, epitopy, tarczycowe, peroksydalne, choroba Gravesa-Basedova, dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena powierzchniowej ekspresji wybranych regionów antygenowych TPO (epitopy: #1, #18, #30 i #64) na komórkach tarczycy, izolowanych ze skrawków pooperacyjnych, uzyskanych od 15 pacjentów z wolem wieloguzkowym nietoksycznym i od 15 pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa (GB). Komórki tarczycy znakowano metodą pośrednią. W pierwszym etapie komórki łączono z przeciwciałami monoklonalnymi mysimi anty-TPO, w kolejnym – z przeciwciałami króliczymi IgG (Fab’)2 anty-mysimi znakowanymi FITC. Odczytu dokonywano w cytometrze przepływowym (Coulter EPICS XL). Oceniano odsetek komórek tarczycy z ekspresją wybranych regionów antygenowych TPO 1, 18, 30, 64 w odniesieniu do kolejnych stężeń przeciwciał anty-TPO: 50, 100, 200, 400, 800, 1600 µg/ml. Analiza ekspresji epitopu #64 TPO wykazała nie znamiennie wyższy odsetek komórek tarczycy u pacjentów z chorobą GB (73% vs 45%, ns) w porównaniu do pacjentów z wolem wieloguzkowym przy stężeniu przeciwciał anty-TPO 1600 µg/ml. Zaobserwowano natomiast, że przy zmniejszających się stężeniach przeciwciał anty-TPO dochodzi do obniżenia odsetka komórek tarczycy z ekspresją regionu antygenowego #64. W przypadku pacjentów z chorobą GB wartości odsetek tych komórek utrzymywały się na poziomie 48-56% i były istotnie wyższe przy stężeniu przeciwciał anty-TPO 200-800 µg/ml (p<0,019, p<0,05) w porównaniu do grupy z wolem wieloguzkowym, gdzie obserwowano wyraźny ich spadek przy stężeniu 200-800 µg/ml do wartości odpowiednio 7%-29% komórek. Analiza kolejnych epitopów TPO #1 i #18 ujawniła nieco wyższy, ok. 25%, odsetek komórek tarczycy w chorobie GB (dla obu regionów antygenowych) w porównaniu do odsetek uzyskanych w wolu wieloguzkowym, ok. 20% komórek dla epitopu #1 (p=ns) i 13% (p=ns) komórek dla epitopu #18, przy stężeniu przeciwciał anty-TPO 1600 µg/ml. Wartości odsetka tyreocytów z ekspresją epitopów #1, #18 w kolejnych malejących stężeniach przeciwciał proporcjonalnie się obniżały. Najsłabszą ekspresję wykazano natomiast w przypadku regionu antygenowego TPO #30, uzyskując ok. 8% komórek tarczycowych (TPO #30) pozytywnych w obu badanych grupach. Podsumowując, na podstawie wyników powyższych badań można stwierdzić, że w schorzeniach tarczycy wieku rozwojowego dochodzi do wzrostu ekspresji regionów antygenowych TPO (#1, #18, #64), co może przemawiać za zwiększoną stymulacją i aktywnością komórek tarczycy w przebiegu reakcji zapalnej w gruczole tarczowym. Ponadto istotny wzrost ekspresji epitopu #64, identyfikującego domenę B ludzkiej tyreoperoksydazy w grupie pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, może sugerować jego rolę jako najbardziej czułego wskaźnika aktywności procesu immunologicznego przy stężeniu przeciwciał anty-TPO w zakresie 200-800 µg/ml, natomiast najmniej czuły wydaje się epitop #30 TPO, rozpoznający domenę D.