Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Funkcja nadnerczy u dziewcząt z hirsutyzmem

Autor:
Beata Wikiera, Renata B. Wąsikowa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
31
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hirsutyzm, PCOS, 17-hydroksyprogersteron
Czytaj

Wprowadzenie: Hirsutyzm występuje w przebiegu wielu schorzeń endokrynologicznych z zespołem policystycznych jajników (PCOS) na czele. Cel pracy: Ocena funkcji nadnerczy u dziewcząt z hirsutyzmem. Materiał i metody: Badaniem objęto 57 pacjentek w wieku 12-19 lat (śr. 15,95 roku), które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego z powodu nadmiernego owłosienia. U 78% badanych występowały zaburzenia miesiączkowania. Podczas badań ginekologicznych nie stwierdzano nieprawidłowości. Stopień nasilenia hirsutyzmu oceniano za pomocą skali Ferrimana-Gallweya (śr. 13±1,58); wartość średnia BMI wynosiła 22,7. Badania przeprowadzono we wczesnej i środkowej fazie follikularnej. Pacjentki podzielono na trzy grupy: grupa I z klinicznymi i laboratoryjnymi objawami PCOS, grupa II z zaburzeniami miesiączkowania bez wzrostu poziomu androgenów (n=15) oraz grupa III bez zaburzeń miesiączkowania i podwyższonego poziomu androgenów (n=13). Wyniki: Wartości TSH, T3, T4, PRL mieściły się w granicach normy u wszystkich badanych. Istotnie wyższy poziom 17OHP (1,17±0,58 ng/ml) obserwowano w grupie I (p=0,008). U wszystkich stwierdzono prawidłowy profil dobowy kortyzolu. Po podaniu Synacthenu poziom kortyzolu we wszystkich grupach wzrastał, osiągając podobne wartości w 60 min, natomiast poziom 17OHP w grupie I w 30 min był statystycznie wyższy (2,42±2,02 ng/ml), niż w grupie II (1,46±0,95 ng/ml), (p=0,045). Stwierdzono także dodatnie korelacje między poziomami 17OHP i LH (r=0,38), 17OHP i T (r=0,39), 17OHP i LH/FSH (r=0,40). Wnioski: Stężenie 17OHP w surowicy krwi pacjentek z PCOS jest istotnie wyższe, niż u pozostałych dziewcząt z hirsutyzmem. Znamienny wzrost poziomu 17OHP po podaniu Synacthenu wśród pacjentek z PCOS przy prawidłowym wydzielaniu kortyzolu przemawia za zwiększoną aktywnością enzymów zaangażowanych w jego syntezę.