Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia ciśnienia tętniczego i metody jego kontroli u pacjentów z cukrzycą typu 1

Autor:
Ewa Pańkowska, Dorota Golicka
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
37
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca, ciśnienie tętnicze, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, domowy pomiar ciśnienia tętniczego, albuminuria
Czytaj

Cukrzyca i nadciśnienie tętnicze są głównymi czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, nefropatii oraz uogólnionej miażdżycy naczyń. Nadciśnienie występuje częściej wśród pacjentów z cukrzycą, niż w populacji ogólnej. Osoby chorujące na cukrzycę narażone są na zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek, a zmiany w dobowym rozkładzie ciśnienia mogą to ryzyko zwiększać. Dobowy pomiar ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM) pozwala na obserwację ciśnienia tętniczego w dzień i w nocy, w naturalnym środowisku pacjenta i daje możliwość oceny dobowej zmienności ciśnienia. Ostatnie badania z użyciem dobowego pomiaru ciśnienia wykazały, że u niektórych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1, mających prawidłowe wartości ciśnienia mierzone metodą konwencjonalną, nie występuje odpowiednio duży fizjologiczny spadek ciśnienia tętniczego w nocy. Osoby z cukrzycą typu 1 i mikroalbuminurią mają wyższe ciśnienie tętnicze w godzinach nocnych niż pacjenci z cukrzycą typu 1 z prawidłową sekrecją albumin oraz osoby zdrowe. Ponadto zmiany w dobowym rozkładzie ciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 1 mogą wyprzedzać rozwinięcie się albuminurii.