Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Główne białko zasadowe eozynofilów (eosinophil major basic protein - MBP), IL-5, elastaza neutrofilowa i IL-8 w skórze zmienionej pęcherzowo a surowicze przeciwciała IgG przeciwko NC16a w ludzkim pemfigoidzie pęcherzowym

Autor:
Grażyna Wolnik-Trzeciak, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
11
Strona końcowa:
15
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pemfigoid pęcherzowy, eozynofil, neutrofil, domena NC16a
Czytaj

Wstęp: Uważa się, że fragment NC16a kolagenu typu XVII obejmuje najbardziej istotne autoepitopy w patogenezie pemfigoidu pęcherzowego (BP). Większość badań na modelach zwierzęcych i część na populacji ludzkiej sugeruje, że neutrofile, a nie eozynofile, są kluczowymi komórkami w BP. Cel pracy: Porównanie znaczenia IL-5, IL-8, głównego białka zasadowego eozynofilów (MBP) i elastazy neutrofilowej (NE) w ludzkim BP na poziomie tkanki w odniesieniu do poziomu surowiczych przeciwciał IgG przeciwko NC16a. Materiał i metody: Badaniami objęto 51 przypadków BP i 77 chorych kontrolnych z innymi autoimmunizacyjnymi i nieautoimmunizacyjnymi dermato-zami pęcherzowymi. MBP w skórze obejmującej świeży pęcherz wykrywano techniką immunohistochemiczną streptawidyna/peroksydaza. Poziomy IL-5, IL-8, NE w płynie pęcherzowym oraz IL-5 i przeciwciała IgG anty-NC16a w surowicy badano technikami ELISA. Wyniki: MBP wykryto w pęcherzowo zmienionej skórze u 54% chorych na BP i tylko u 30% chorych kontrolnych. W grupie chorych z BP stężenie IL-5 w płynie pęcherzowym było znamiennie większe od stężenia w surowicy, a także od poziomu w płynach kontrolnych. Poziomy IL-8 i NE w płynach BP nie różniły się znamiennie od poziomów w płynach kontrolnych. Nie stwierdzono znamiennej zależności między obecnością MBP w wykwitach BP a poziomami IL-5 w płynach BP i poziomami surowiczych przeciwciał IgG anty-NC16a, ani znamiennej zależności między poziomem NE w płynach BP a poziomami IL-8 w płynach BP i poziomami surowiczych przeciwciał IgG anty-NC16a, ani też znamiennej zależności między poziomami surowiczych przeciwciał IgG anty-NC16a a poziomami IL-5 i IL-8 w płynach BP. Wnioski: W tkance u chorych na BP działania IL-5 i MBP mogą mieæ istotniejsze znaczenie od działań IL-8 i NE. Działanie IL-5 wydaje się niepowiązane z poziomem surowiczych przeciwciał IgG anty-NC16a i obecnością MBP w wykwitach.