Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Doświadczenia własne w zastosowaniu ultrasonograf ii wysokich częstotliwości - nowej metody obrazowania umożliwiającej badanie skóry zdrowej i zmian skórnych

Autor:
Rafał Białynicki-Birula
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
24
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ultrasonografia, wysokie częstotliwości, dermatologia, skóra
Czytaj

Wprowadzenie: Ultrasonografia (USG) wysokich częstotliwości jest nowoczesną metodą badawczą. Nowe perspektywy powstały również w dermatologii w wyniku jej zastosowania (20-100 MHz). Nowa technika umożliwia ocenę pewnych cech skóry zdrowej oraz zmian skórnych bez wykonywania biopsji. Głowice emitujące i odbierające fale akustyczne o częstotliwości 20 MHz opracowano w latach 80., ale do użytku klinicznego wprowadzono je w latach 90. XX w. Obecnie produkowane aparaty sąznacznie bardziej zaawansowane technologicznie w stosunku do pierwszych urządzeń i pozwalają na uzyskanie bardziej obiektywnych wyników badania sonograficznego. Materiał i metody: Prawidłowa skóra ludzka oraz wybrane zmiany chorobowe (brodawka zwykła i torbiel naskórkowa) zbadano za pomocą aparatu USG wysokiej częstotliwości (system tpm, Luenberg, Niemcy). Ostateczne rozpoznanie oparto na badaniu klinicznym, a jedynie w koniecznych przypadkach wykonano biopsję. Wyniki: Potwierdzono przydatność metody ultrasonograf icznej do oceny (1) grubości skóry, (2) grubości i rozległości guza/torbieli, oraz (3) w wybranych przypadkach przydatność w diagnostyce różnicowej. Wnioski: Ta nowa bezinwazyjna metoda może byæ użyteczna w ocenie pewnych cech skóry niezmienionej oraz zmian skórnych. USG 20 MHz może byæ przydatna w diagnostyce różnicowej, np. w różnicowaniu między torbielą a guzem (np. włókniak), ale nie może zastąpić badania histopatologicznego we wszystkich przypadkach.