Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Genotyp oksydacji CYP2D6 jako czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia łuszczycy zwykłej

Autor:
Anna Czarnecka, Przemysław Niewiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Joanna Maj, Magdalena Hurkacz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
27
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
CYP2D6, łuszczyca zwykła
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy była ocena znaczenia genotypu CYP2D6 w etiologii łuszczycy zwykłej. Materiał i metody: Badaniami objęto 110 chorych na łuszczycę zwykłą. Grupę kontrolną stanowiło 300 zdrowych ochotników. Izolowanie genomowego DNA przeprowadzono z leukocytów krwi obwodowej. Polimorfizm genu CYP2D6 badano z użyciem reakcji łańcuchowej polimerazy i cięcia enzymami restrykcyjnymi (PCR/RFLP). Wyniki: Wyniki badań wykazały, że wśród 110 pacjentów z łuszczycą zwykłą 71 osób to homozygoty dominujące, co stanowi 64%, 30 (27%) to heterozygoty z jednym allelem typu wild i jednym zmutowanym, a 10 (9%) to homozygoty recesywne (2 zmutowane allele). W grupie 300 zdrowych ochotników (kontrolnej) homozygoty dominujące to 177 osób (59%), 99 (33%) to heterozygoty z jednym allelem typu wild i jednym zmutowanym, a 24 (8%) osoby to homozygoty recesywne. Wnioski: Badanie wykazało istnienie nieznacznej procentowej przewagi ekstensywnych metabolizerów (homozygoty dominujące) wśród pacjentów z łuszczycą zwykłą. Nie stwierdzono jednak istotnej statystycznie przewagi między grupą chorych a grupą kontrolną. Względne ryzyko zachorowania na łuszczycę zwykłą, wyrażone za pomocą proporcji szans (OR) jest 1,22 razy większe dla osób o ekstensywnym genotypie CYP2D6 w porównaniu z osobami o pośrednim i słabym genotypie CYP2D6.