Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współdziałanie czynników zewnątrz- i wewnątrzpochodnych w powstawaniu pęcherzycy zwykłej - opis przypadku i przegląd literatury

Autor:
Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Monika Bowszyc-Dmochowska, Janusz Prokop, Grażyna Wolnik-Trzeciak, Marian Dmochowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
34
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
pęcherzyca, ciąża, metyldopa, objaw Koebnera, czynniki wyzwalające
Czytaj

Choroby kręgu pęcherzycy to grupa dermatoz o dobrze udokumentowanym podłożu genetycznym, w rozwoju których istotną rolę odgrywają także rozliczne czynniki zewnątrz- i wewnątrzpochodne. Ich lista jest ciągle niekompletna i ulega stałemu rozszerzaniu. Przedstawiono pacjentkę, u której wzbudzenie procesu patologicznej autoimmunizacji i rozwój pęcherzycy zwykłej mogły mieæ związekz kilkoma czynnikami, w tym z ciążą, stosowaniem leków (metyldopy i werapamilu) oraz z urazem chirurgicznym. Wydaje się, że główne znaczenie miała tu mnogość różnych czynników, które zaistniały w stosunkowo krótkim czasie.