Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychologiczne aspekty androgenowego łysienia męskiego

Autor:
Danuta Nowicka, Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
36
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
łysienie androgenowe, jakość życia
Czytaj

Łysienie androgenowe jest najczęstszą przyczyną utraty włosów. W etiopatogenezie schorzenia główną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, wiek i poziom androgenów. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje na to, iż mężczyźni dotknięci łysieniem androgenowym często odczuwają dyskomfort psychiczny. Objawia się on przede wszystkim w obniżeniu samooceny, trudnościach w nawiązaniu i utrzymaniu bliższych relacji z partnerem i innymi członkami społeczności, strachem przed pełnieniem funkcji społecznych, nerwowością, drażliwością, obniżonąaktywnościązawodowąi mniejszymi perspektywami odniesienia sukcesu. Właściwe dermatologiczne leczenie schorzenia może istotnie wpłynąć na stan psychiczny pacjentów. W wielu przypadkach cenna może byæ także współpraca między dermatologiem i psychologiem i/lub psychiatrą, która pozwoli na pełną opiekę nad pacjentem.