Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leczenie trądziku zwykłego izotretynoiną w małych dawkach

Autor:
Liana Manolache, Vasile Benea, Roxana Dumitrescu, Justin-Dumitru Diaconu
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
10
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
izotretynoina, trądzik zwykły, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Ogólnie podawana izotretynoina jest ważnym lekiem w terapii trądziku od 20 lat. Przeszkodą w jej stosowaniu są działania niepożądane oraz koszt leku. Celem badania była ocena skuteczności leczenia izotretynoiną w małych dawkach. Materiał i metody: Badaniem objęto trzydziestu pacjentów z trądzikiem zwykłym w postaci od umiarkowanej do ciężkiej i z obecnością torbieli. Dwie trzecie pacjentów było uprzednio leczonych z powodu trądziku: ogólnie antybiotykami, w przypadku kobiet octanem cyproteronu, oraz lekami podawanymi miejscowo. Nie uzyskano zadowalających wyników leczenia. Dwunastu pacjentów było leczonych początkowo małymi dawkami izotretynoiny w pulsach, używając przez pozostałe 3 tygodnie, do miesiąca, jedynie miejscowo tretynoiny. Pozostali pacjenci rozpoczęli terapię od małych codziennych dawek izotretynoiny (0,15-0,30 mg/kg m.c/dzień) przez 3-4 miesiące, a następnie zalecono im izotretynoinę w postaci mini-pulsów. Wszystkie leczone kobiety stosowały dodatkowo antykoncepcję hormonalną. Leczenie było prowadzone przez 6-12 miesięcy (najczęściej 9 miesięcy). Wyniki: Postęp leczenia był bardzo dobry i stały, zaczynając od 3. miesiąca. Głównie polegał na zmniejszeniu liczby zmian zapalnych. Sporadycznie występowały działania niepożądane, takie jak: zapalenie czerwieni wargowej, krwawienie z nosa, przejściowy wzrost stężenia lipidów w surowicy, ale żadne z nich nie spowodowało konieczności przerwania leczenia. Wnioski: W przypadku trądziku konieczna jest bardzo dobra współpraca między lekarzem i pacjentem z powodu długiego okresu leczenia. Podawanie izotretynoiny w postaci mini-pulsów (zarówno od początku leczenia, jak i jako terapia podtrzymująca) może byæ dobrą propozycjąw leczeniu pacjentów ztrądzikiem zwykłym w postaci od umiarkowanej do ciężkiej.