Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Klinika Alberta Neissera jako ośrodek kształcenia dermatologów

Autor:
Albrecht Scholz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
114
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
Albert Neisser, Breslau, Wrocław
Czytaj

Albert Neisser był czołowym niemieckim dermatologiem. Razem z Paulem Gersonem Unną oraz Edmundem Lesserem przyczynił się do rozwoju nowych metod badawczych, diagnostyki oraz lecznictwa dermatologicznego. Albert Neisser był kierownikiem kliniki dermatologii we Wrocławiu (ówczesny Breslau) od 1882 do 1916 r. W 1892 r. przeniósł klinikę do nowo wybudowanego i nowocześnie wyposażonego budynku. W 1907 r. jako pierwszy w Niemczech otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w zakresie dermatologii i wenerologii. Jego główne zainteresowania obejmowały rzeżączkę, kiłę, trąd i gruźlicę. Klinika prowadzona przez Neissera była bardzo atrakcyjnym ośrodkiem szkoleniowym zarówno pod względem klinicznym, jak i badawczym. Pod kierunkiem Neissera pracowało w klinice 84 starszych lekarzy oraz asystentów etatowych i wolontariuszy. Liczną grupę stanowili asystenci odbywający staże naukowe w klinice jako goście lub stażyści przebywający czasowo. W sumie 106 lekarzy pracowało w ramach wolontariatu. 17 uczniów Alberta Neissera zostało kierownikami klinik uniwersyteckich, a 18 kolejnych ordynatorami oddziałów dermatologicznych w szpitalach miejskich w Niemczech. Większość asystentów Neissera uzyskało specjalizację w zakresie dermatologii.