Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeciwciała IgA przeciwko naskórkowej i tkankowej transglutaminazie oraz śródmięsnej a typy skórnych złogów IgA w opryszczkowatym zapaleniu skóry

Autor:
Grażyna Wolnik-Trzeciak, Monika Bowszyc-Dmochowska, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
65
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opryszczkowate zapalenie skóry, śródmięsna, tkankowa transglutaminaza, naskórkowa transglutaminaza, złogi IgA
Czytaj

Wstęp: Opryszczkowate zapalenie skóry (DH) jest przewlekłą dermatozą świądową, w której są obecne przeciwciała krążące przeciwko śródmięsnej (IgA EmA), tkankowej transglutaminazie (IgAtTG) i naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG). Cel pracy: Celem pracy było oznaczenie i porównanie poziomu tych przeciwciał w grupie chorych z DH i w grupie kontrolnej oraz porównanie ich poziomów u chorych z DH z różnymi typami skórnych złogów IgA widocznych w badaniu immunofluorescencyjnym bezpośrednim. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 50 chorych z opryszczkowatym zapaleniem skóry i grupę kontrolną składającą się z 71 pacjentów z innymi przewlekłymi chorobami skóry. U chorych wykonano badanie immunofluorescencyjne bezpośrednie wycinka skóry oraz za pomocą metody ELISA określono poziom przeciwciał krążących. Wyniki: Poziomy przeciwciał IgA EmA, IgAtTG, IgA eTG były znacznie wyższe u pacjentów z DH niż w grupie kontrolnej, jednak występowały także w innych dermatozach. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic między poziomami tych przeciwciał u pacjentów z różnymi typami skórnych złogów IgA. Wnioski: Przeciwciała IgA EmA, IgA tTG, IgA eTG wydają się niespecyficzne dla DH. Testy wykrywające je mogą być uzupełnieniem rutynowej diagnostyki. Wydaje się, że typ skórnych złogów IgA nie wpływa na poziom przeciwciał krążących.