Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Główne białko zasadowe eozynofilów (eosinophil major basic protein - MBP) a przeciwciała IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie w opryszczkowatym zapaleniu skóry

Autor:
Grażyna Wolnik-Trzeciak, Monika Bowszyc-Dmochowska, Agnieszka Górna, Edyta Nieruchalska, Elżbieta Kaczmarek, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
71
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opryszczkowate zapalenie skóry, eozynofil, MBP, naskórkowa transglutaminaza, IgA
Czytaj

Wstęp: W opryszczkowatym zapaleniu skóry (dermatitis herpetiformis - DH) w szczytach brodawek skórnych występują mikroropnie złożone głównie z neutrofilów. Neutrofilom przypisuje się istotną rolę w niszczeniu połączenia skórno-naskórkowego. Ponieważ eozynofile także są tam obecne, więc nie można wykluczyæ ich udziału w patogenezie zmian skórnych. Cel pracy: Celem pracy była numeryczna analiza nasilenia skórnych złogów MBP u pacjentów z DH w porównaniu z chorymi z pemfigoidem pęcherzowym (bullous pemphigoid - BP) oraz zbadanie korelacji między poziomem przeciwciał krążących IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG) a nasileniem skórnych złogów MBP w DH. Materiał i metody: Badaniami objęto 18 chorych na DH i 15 na BP. MBP w skórze obejmującej świeży pęcherz wykrywano techniką immuno-histochemiczną streptawidyna/peroksydaza. Nasilenie złogów MBP analizowano numerycznie w płaszczyźnie i w przestrzeni przy użyciu programu komputerowego Analizator 4D. Poziom surowiczych przeciwciał IgA eTG badano techniką ELISA. Wyniki: Nasilenie złogów MBP w grupie BP analizowane zarówno w płaszczyźnie, jak i przestrzennie było znamiennie wyższe od nasilenia złogów wDH. Nie stwierdzono znamiennej zależności między poziomem krążących przeciwciał IgA eTG a nasileniem skórnych złogów MBP w DH. Wnioski: Wydaje się, że pobudzenie eozynofilów skórnych w DH oceniane uwalnianiem MBP jest mniej intensywne od pobudzenia eozynofilów skórnych w BP. Krążące przeciwciała IgA eTG nie wpływają znacząco na uwalnianie MBP w DH.