Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wyniki leczenia trądziku skupionego preparatem izotretynoiny - obserwacja w materiale Kliniki Dermatologii ?ląskiej Akademii Medycznej

Autor:
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
77
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
trądzik skupiony, izotretynoina, wyniki leczenia, objawy niepożądane
Czytaj

Wprowadzenie: Trądzik pospolity, najczęstsza dermatoza wieku młodzieńczego, jest schorzeniem dotyczącym okolic łojotokowych charakteryzującym się m.in. obecnościązaskórników (comedones), wykwitów grudkowych, krostkowych, torbieli ropnych oraz blizn. Wskazaniem do ogólnego podawania retinoidów są ciężkie postacie trądziku, takie jak: skupiony, odwrócony, piorunujący, nasilony grudkowo-krostkowy. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród chorych hospitalizowanych z powodu trądziku skupionego w Klinice Dermatologii ?ląskiej AM w Katowicach w latach 1991-2000 oraz wśród osób, które kontynuowały leczenie w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w tym okresie. Badaniom kontrolnym poddano pacjentów, którzy zgłosili się do Poradni w 2001 r. W latach 1991-2000 w Klinice Dermatologii w Katowicach leczono z rozpoznaniem trądziku skupionego 82 chorych. ?redni wiek pacjentów wynosił 23,52±10,45 roku. Preparat izotretynoiny zastosowano w trakcie hospitalizacji u 50 (61,72%) osób, 1 miesiąc po leczeniu szpitalnym - u 46 (67,6%), po 3 miesiącach - u 44 (67,7%), a po 6 miesiącach - u 42 (66,7%) pacjentów. Wyniki: W Klinice Dermatologii ?ląskiej AM u pacjentów leczonych izotretynoiną w 41 (82,0%) przypadkach stwierdzono poprawę. W ambulatorium poprawę obserwowano po 1 miesiącu u 42 (91,3%) chorych, po 3 miesiącach - u 41 (93,2%), a po 6 miesiącach u 40 (95,2%) osób. W czasie hospitalizacji objawy niepożądane stwierdzono u 19 (23,1%) chorych. Wyniki wskazują na wzrost częstości występowania zaburzeń biochemicznych wraz z długością okresu leczenia. Na badanie kontrolne przeprowadzone w 2001 r. zgłosiło się 32 pacjentów leczonych pierwotnie preparatem izotretynoiny. Wtej grupie obserwowano nawroty zmian chorobowych po8,6±11,2 miesiąca. Wnioski: Wykazano, że efekt leczniczy po izotretynoinie wskazuje, że jest ona lekiem skutecznym w terapii trądziku skupionego.