Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Progresja zmian skórnych w wieloletniej mastocytozie układowej

Autor:
Anna Zalewska, Halina Urbańska-Ryś, Helena Rotsztejn, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
87
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
mastocytoza, pokrzywka barwnikowa, szpik kostny
Czytaj

Mastocytozy są heterogennągrupąchorób charakteryzującą się nadmierną proliferacją mastocytów(komórektucznych) w skórze i/lub narządach wewnętrznych. Badania epidemiologiczne wskazują, iż są to choroby rzadkie. Ocenia się, że częstość występowania pokrzywki barwnikowej, która stanowi najczęstszą formę mastocytozy skórnej, wynosi od 1:1000 do 1:8000 nowych przypadków dermatologicznych w lecznictwie ambulatoryjnym. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 28-letniej kobiety z mastocytozą układową, u której pierwsze zmiany skórne w postaci pokrzywki barwnikowej wystąpiły w 15 r.ż., stopniowo się rozprzestrzeniając i zajmując szpik kostny. W leczeniu zastosowano ogólne leki przeciw-histaminowe, a miejscowo preparaty glikokorytkosteroidowe średniej mocy.