Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Całkowite wyłysienie i ciężka leukopenia z agranulocytozą jako powikłanie leczenia azatiopryną wyprysku kontaktowego dłoni

Autor:
Adam Reich, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
91
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
agranulocytoza, azatiopryna, łysienie, powikłania, wyprysk kontaktowy
Czytaj

Azatiopryna jest lekiem powszechnie stosowanym wśród pacjentów z chorobami skóry o podłożu autoimmunologicznym. Mimo swej dużej skuteczności, lek ten może powodowaæ także wiele działań niepożądanych. Przedstawiono przypadek pacjentki, u której po zastosowaniu azatiopryny doszło do rozwoju ciężkiej leukopenii oraz całkowitej utraty owłosienia w zakresie owłosionej skóry głowy. U 48-letniej kobiety zastosowano azatioprynę w dawce 150 mg na dobę z powodu ciężkiego, niereagującego na klasyczne leczenie wyprysku kontaktowego dłoni. Po około 2 tygodniach terapii pacjentka zaobserwowała objawy nadmiernej utraty włosów, natomiast w badaniu morfologii krwi stwierdzono ciężką leukopenię z agranulocytozą. Odstawiono azatioprynę i włączono do leczenia czynniki wzrostowe dla granulocytów wraz z niewielkimi dawkami steroidów. Mimo przerwania leczenia azatiopryną pacjentka w ciągu 10 dni utraciła wszystkie włosy w obrębie owłosionej skóry głowy. Powolny powrót parametrów hematologicznych do normy zaobserwowano po 10 dniach intensywnego leczenia, natomiast pierwsze oznaki odrostu włosów dopiero po około 3 miesiącach od odstawienia leku. Zastosowanie azatiopryny może wiązać się z ryzykiem wystąpienia ciężkich powikłań i dlatego każdy pacjent powinien zostaæ dokładnie poinformowany o ewentualnych działaniach niepożądanych azatiopryny, natomiast w trakcie terapii powinien pozostawaæ pod ścisłą kontrolą lekarską.