Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Talidomid - właściwości i możliwość zastosowania w chorobach skóry

Autor:
Joanna Bartosińska, Grażyna Chodorowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
96
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
talidomid, mechanizm działania, wskazania kliniczne
Czytaj

Talidomid jest powszechnie znany jako ważny teratogen powodujący wady wrodzone. Po wielu latach nieobecności w lecznictwie wzbudził zainteresowanie w związku z działaniem przeciwzapalnym, immunomodulacyjnym i antyangiogennym. Uważa się, że jego skuteczność wynika z wpływu na poziom cytokin, szczególnie na czynnik martwicy nowotworu a (TNF-a) oraz interferon y. Talidomid został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków jako lekz wyboru w leczeniu rumienia guzowatego towarzyszącego trądowi. Dotychczasowe dane wskazują, że może byæ on skuteczny między innymi u pacjentów ze świerzbiączkąguzkową, chorobą Behçeta,toczniem rumieniowatym, sarkoidoząoraz w chorobach skóry związanych z zakażeniem HIV. Czynnikiem ograniczającym jego zastosowanie jest działanie teratogenne oraz możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii. Inne działania niepożądane to senność i zaparcia. Talidomid może byæ pomocny w leczeniu chorób skóry opornych na dotychczasowe formy terapii pod warunkiem starannego monitorowania. Zastosowanie leku wymaga znajomości jego farmakokinetyki, mechanizmu działania oraz efektów ubocznych. Talidomid jest lekiem, który w przyszłości może byæ wykorzystany w leczeniu różnych chorób skóry.