Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozwój czasopisma „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego" w ciągu 10 lat istnienia

Autor:
Ryszard Kacała, Józef Kokoszka
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
69
Strona końcowa:
72
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
komitet redakcyjny, historia czasopisma "Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego", 10-lecie czasopisma
Czytaj

Wprowadzenie: W 2004 roku czasopismo „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego" obchodziło 10-lecie swojego istnienia. Rozwój czasopisma w dużej mierze odzwierciedla rozwój wąskiej specjalizacji, jaką jest endokrynologia dziecięca. Cel pracy: Przedstawienie osiągnięć naukowych i historii powstania czasopisma. Materiał i metody: W opracowaniu artykułu wykorzystano dokumenty będące w posiadaniu redakcji i wydawcy czasopisma. Przestawiając historię pisma autorzy, będąc współzałożycielami periodyku, korzystali również z własnej dokumentacji. Podsumowanie: Wprowadzenie na rynek wydawniczy półrocznika „Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego" było ważnym elementem rozwoju endokrynologii dziecięcej. Na jego łamach dochodziło do wymiany doświadczeń naukowych i klinicznych, służącej rozwojowi endokrynologii pediatrycznej. W czasopiśmie przedstawiane były również kierunki rozwoju badań naukowych, streszczenia i komunikaty o aktualnych kongresach.