Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obojnactwo prawdziwe u 14-letniego fenotypowego chłopca - trudności diagnostyczno-lecznicze

Autor:
Jerzy Starzyk, Wiesław Urbanowicz, Dominika Januś, Aleksandra Górska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
119
Strona końcowa:
121
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
obojnactwo prawdziwe, obojnactwo zewnętrznych narządów płciowych, odwrócenie płci
Czytaj

Przedstawiono przypadek chłopca z kariotypem 46, XX/46, XY, u którego rozpoznano obojnactwo prawdziwe. Autorzy zwracają uwagę na konieczność ustalenia przyczyny obojnactwa i dalszego postępowania u noworodka przed wypisem ze szpitala. Ustalona płeć musi być taka, aby pacjent mógł jak najlepiej pełnić swoją rolę psychoseksualną w społeczeństwie.