Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Diagnostyka różnicowa ciężkich postaci zaparć stolca

Autor:
Tomasz Kościński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
41
Strona końcowa:
47
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
zaparcie stolca, ocena pasażu jelitowego, defekografia, manometria anorektalna
Czytaj

Obiektywnej ocenie zjawisk patofizjologicznych, leżących u podstaw utrudnionego wydalania stolca, służą badania morfologiczne i czynnościowe okrężnicy, odbytnicy i struktur dna miednicy. Badanie czasu pasażu przez jelito grube pozwala rozdzielić zaburzenia defekacji związane z dysfunkcją okrężnicy lub z opróżnianiem odbytnicy. Defekografia służy identyfikacji rectocoele, sigmoidocoele, wewnętrznego wgłobienia odbytnicy i pozwala określić ich rolę w mechanizmie dyschezji. Manometria anorektalna pomaga diagnozować chorobę Hirschsprunga, wykazując brak możliwości wywołania odruchu hamującego odbytniczo-odbytowego. Wysokie wartości ciśnień w kanale odbytu, a zwłaszcza brak rozkurczu zwieraczy podczas parcia, wskazują na zespoły spastyczne dna miednicy.