Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania antropometryczne u chorych leczonych chirurgicznie z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Autor:
Krzysztof Sułkowski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Dorota Mrozowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
187
Strona końcowa:
190
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, proktokolektomia odtwórcza, skład tkankowy ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (w.z.j.g.) jest schorzeniem zaliczanym, obok choroby Crohna, do grupy nieswoistych zapalnych chorób jelit. Stan chorego zależy przede wszystkim od zaawansowania zmian zapalnych śluzówki jelita grubego. Zaostrzenie objawów ze strony jelita grubego, a przede wszystkim zwiększona liczba wypróżnień, krwawienie z przewodu pokarmowego oraz toksemia są przyczyną utraty masy ciała, a w ciężkich przypadkach znacznego wyniszczenia organizmu. Zły stan odżywienia pacjentów z w.z.j .g. jest wynikiem zaburzeń trawienia, wchłaniania oraz znacznej utraty czynników odżywczych z powodu masywnych biegunek oraz stanu zapalnego. Wykazano, że już w momencie rozpoznania zapalnego schorzenia jelita stan odżywienia pacjentów w porównaniu ze zdrowymi jest istotnie gorszy. Możliwości oceny stanu odżywienia jest wiele. Do najprostszych należy pomiar masy ciała i określenie BMI {body mass index). Do tego celu wykorzystywane są również antropometryczne pomiary obwodów ciała oraz grubości fałdów tłuszczowych. Najdokładniejszych danych dostarczają metody określające tkankowy skład ciała. Należy do nich między innymi analiza impedancji bioelektrycznej. Standardowym, uznanym na świecie, sposobem postępowania chirurgicznego z pacjentami z w.z.j.g. jest proktokolektomia odtwórcza. Ta metoda leczenia jest dzisiaj szeroko akceptowanym sposobem leczenia chirurgicznego, który znalazł zastosowanie nie tylko u pacjentów operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań (ze wskazań życiowych) lecz także u chorych poddawanych operacji ze wskazań selektywnych - wybiórczych, jako alternatywa dla dalszego leczenia farmakologicznego. Zalety tej metody polegają na jej ra-dykalności. Zmieniona chorobowo błona śluzowa okrężnicy i odbytnicy jest usuwana w całości. Cel pracy: Ocena stanu odżywienia, na podstawie oszacowania składu tkankowego ciała pacjentów z w.z.j.g., a także zmian mierzonych parametrów w trakcie etapowego leczenia chirurgicznego - proktokolektomii odtwórczej. Materiał i metody: Przebadano 15 chorych, 7 kobiet i 8 mężczyzn. ?rednia wieku pacjentów, w momencie rozpoczęcia badań, wynosiła 27, 5± 7,5 lat. U wszystkich chorych zabieg operacyjny wykonywany był ze wskazań wybiórczych, z powodu braku zadowalających rezultatów leczenia zachowawczego. U pacjentów określano skład tkankowy ciała po każdym etapie zabiegu przy użyciu bioelektrycznego analizatora impedancji BIA - 101 S. Określano także wzrost i masę ciała badanych oraz wskaźnik BMI. Wyniki: Zarejestrowano istotnie statystyczny wzrost średniej wartości wszystkich mierzonych parametrów (masa ciała, BMI, masa tkanki tłuszczowej, masa ciała szczupłego, całkowita ilość wody, ilość wody wewnątrz-i zewnątrzkomórkowej) między I a II etapem proktokolektomii odtwórczej oraz brak istotnych statystycznie zmian głównych parametrów między II a III pomiarem. Wnioski: Wykonanie proktokolektomii odtwórczej umożliwia poprawę stanu odżywienia chorych z w.z.j.g.