Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania oraz znaczenie kliniczne podwyższonych aminotransferaz u dzieci z ostrą biegunką rotawirusową

Autor:
Wojciech Pociecha, Anna Balcerska, Katarzyna Szczęch
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
193
Strona końcowa:
199
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
rotawirus, dzieci, biegunka, aminotransferazy
Czytaj

Wprowadzenie: W pracy przedstawiono trzyletnie badania częstości występowania podwyższonej aktywności aminotransferaz w surowicy dzieci z ostrą biegunką oraz retrospektywnie oceniono ich znaczenie kliniczne. Cel pracy: Kliniczne znaczenie podwyższonej aktywności aminotransferaz w surowicy dzieci z ostrą biegunką rotawirusową. Materiał i metody: Badania obejmują 1256 dzieci w wieku 6-48 miesięcy hospitalizowanych z powodu ostrej biegunki. Próbki kału były badane w kierunku antygenów rotawirusa oraz adenowirusa testem aglutynacji lateksowej (lub ElA-testem) oraz wykonywano rutynowe posiewy bakteriologiczne w kierunku enteropato-genej Escherichia coli, Salmonella sp. Klebsiella sp. i innych patogenów. Aktywność surowiczych aminotransferaz była badana metodą kinetyczną (aparatem Human Lyser 2000). Szczegółowej analizie poddano 47 dzieci z biegunką rotawirusową, u których stwierdzono podwyższoną aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej (AspAT i ALAT). Wyniki: Wykazano, statystycznie istotne, częstsze występowanie podwyższonej aktywności aminotransferaz w surowicy krwi dzieci z biegunką rotawirusową w porównaniu z dziećmi z biegunką wywołaną przez ade-nowirusy, enteropatogenną Escherichia coli, Salmonella sp. lub z biegunką o nieustalonej etiologii -a<0,001. Maksymalną aktywność aminotransferaz stwierdzono pomiędzy 3 a 10 dobą biegunki rotawirusowej. U 98% dzieci aktywność aminotransferaz samoistnie obniżyła się do prawidłowych wartości pomiędzy 3-4 tygodniem od początku choroby. Wykazano, że średni czas biegunki rotawirusowej (wymiotów, płynnych stolców i całkowity czas choroby) był dłuższy w grupie dzieci z podwyższoną aktywnością aminotransferaz (AspAT i ALAT), niż w grupie kontrolnej, a<0,05. Wnioski: Wykazano podwyższoną aktywność surowiczych aminotransferaz (AspAT, ALAT lub AspAT i ALAT) u 40,3% dzieci z biegunką rotawirusową, jednoczesne podwyższenie aktywności AspAT i ALAT u 16,77% dzieci, w tej grupie dzieci stwierdzono dłuższy i cięższy przebieg choroby. U 9,85% dzieci z biegunką rotawirusową obserwowano kliniczne i biochemiczne wskaźniki zapalenia wątroby.