Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chłoniak typu MALT żołądka, dwunastnicy, jelita krętego, kątnicy i wyrostka robaczkowego - opis przypadku

Autor:
Zbigniew Kula, Alicja Weishof
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
265
Strona końcowa:
269
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
chłoniak, przewód pokarmowy, MALT
Czytaj

Przedstawiono przypadek 69-letniego chorego, który od wielu lat skarżył się na okresowo występujące bóle brzucha, objawy dyspeptyczne, luźne stolce, chudnięcie. W gastroskopii stwierdzano wrzody trzonu żołądka i drobne polipy opuszki dwunastnicy. W badaniach histopatologicznych wycinków z brzegu owrzodzeń stwierdzono przewlekłe aktywne zapalenie żołądka bez zakażenia Helicobacter pylori. Z powodu nie gojących się owrzodzeń wycięto częściowo żołądek sposobem Billrotha II oraz opuszkę dwunastnicy. W badaniu histopatologicznym żołądka i opuszki dwunastnicy stwierdzono chłoniaka z komórek B strefy brzeż-nej systemu MALT. Nawrót dolegliwości bólowych brzucha po zakończeniu chemioterapii był wskazaniem do wykonania badań kontrolnych. W gastroskopii nie stwierdzono wznowy nowotworu. W kolonoskopii guz kątnicy i polipy końcowego odcinka jelita cienkiego. W badaniu mikroskopowym guza kątnicy i polipów końcowego odcinka jelita krętego chłoniak z komórek B typu MALT. Z powodu oporności guza na zastosowaną chemioterapię wykonano hemikolektomię prawostronną. W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego kątnicy, wyrostka robaczkowego, końcowego odcinka jelita krętego oraz okolicznych węzłów chłonnych stwierdzono chłoniaka z komórek B typu MALT. Po leczeniu operacyjnym przebył chemioterapię. W trakcie kolejnego nawrotu choroby ponownie leczony systemowo. W przedstawionym doniesieniu pragniemy zwrócić uwagę, że w przewodzie pokarmowym, poza nowotworami nabłonkowymi, coraz częściej występują chłoniaki złośliwe. Podkreślamy konieczność wykonywania badań endoskopowych całego przewodu pokarmowego z pobieraniem licznych wycinków do oceny mikroskopowej zarówno w procesie rozpoznawania chłoniaków, jak i w czasie badań kontrolnych po zakończeniu leczenia. Ustalenie optymalnego sposobu leczenia chłoniaków pierwotnie umiejscowionych w przewodzie pokarmowym pozostaje nadal trudnym i otwartym problemem.