Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Duży polip zapalny wstępnicy jako przyczyna utajonego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

Autor:
Grażyna Bała, Hanna Zielińska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
3
Strona początkowa:
271
Strona końcowa:
274
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
polip zapalny, utajone krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dziecko
Czytaj

Przedstawiono przypadek 6-letniej dziewczynki, u której duży polip zapalny wstępnicy był przyczyną utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego.