Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patofizjologia zdekompensowanego zwężenia zastawki aortalnej

Autor:
Dariusz Rynkun, Tomasz Zieliński
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
18
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stenoza aortalna, niewydolność lewej komory, patofizjologia
Czytaj

Stenoza aortalna w swoim naturalnym przebiegu po okresie kompensacji krążenia przechodzi w fazę niewydolności lewej komory, co wiąże się z procesem dynamicznej przebudowy miokardium. Prowadzi to do nasilenia się dolegliwości i radykalnie pogarsza rokowanie. Interesującymi mechanizmami z punktu widzenia patofizjologicznego jest ekspresja białek umożliwiających przebudowę tkanek serca. Dochodzi także do przekształcenia przerostu kompensacyjnego, co doprowadza do niewydolności serca. Wiele czynników może zaburzyć równowagę, jaka istnieje na poziomie regulacji neurohumoralnej dynamicznych procesów molekularnych w obrębie kardiomiocyta. Może to spowodować modyfikację morfologiczną miokardium, poprzez zmiany typu produkowanych białek kurczliwych i strukturalnych doprowadzając do rozwoju niewydolności serca. Zjawiska te na poziomie narządowym powodują, że serce osiąga dużą masę, wzrasta jego objętość i wskaźnik kulistości komór, frakcja wyrzutowa natomiast spada. Praca obecna omawia zagadnienia funkcji miokardium w przeciążeniu ciśnieniowym lewej komory na poziomie kardiomiocyta, hipotezę neurohor-monalną, mechanostatu, apoptozy czy zjawiska „anoikis". Poruszane są też zjawiska na poziomie tkanko-wo-układowym z oceną funkcji lewej komory w dysfunkcji skurczowej i rozkuczowej, „aferload mismatch" i interpretacją krzywej Starlinga. Omówiono także regresję zmian patofizjologicznych po wymianie zastawki aortalnej, z analizą funkcji skurczowej i rozkurczowej serca, która ma istotne implikacje kliniczne wskazujące na poprawę funkcji zdekompensowanej lewej komory po leczeniu operacyjnym.