Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Pierwotna angioplastyka w zawale serca - wyniki leczenia u chorych z cukrzycą

Autor:
Jolanta B. Prokop, Włodzimierz J. Musiał, Elżbieta Skibińska, Anna Lewczuk, Robert Sawicki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
37
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca, pierwotna angioplastyka, cukrzyca
Czytaj

Wprowadzenie: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej stwierdza się u około 20%. pacjentów z zawałem serca. Obecność cukrzycy w istotny sposób pogarsza rokowanie, skłaniając do bardziej agresywnego postępowania terapeutycznego. Cel pracy: Porównanie wyników pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA - percutaneous transluminal co-ronary angioplasty) w zawale serca, u chorych z cukrzycą i bez. Materiał i metodyka: Dokonano retrospektywnej analizy kolejnych 975 chorych hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI - ST-eleration myocardial infraction), leczonych pierwotną PTCA w latach 1999-2003. Pacjentów, w zależności od występowania cukrzycy, podzielono na dwie grupy. Porównano przebieg kliniczny, wyniki leczenia oraz częstość powikłań w obu grupach. Wyniki: Pacjenci z cukrzycą (n=199), stanowili 20,4% z 975 chorych, leczonych interwencyjnie z powodu STEMI. W grupie z cukrzycą w porównaniu do osób bez zaburzeń węglowodanowych częściej występowała płeć żeńska 35% vs 26% (p=0,002), częściej też stwierdzono nadciśnienie tętnicze (p<0,OOOOO1), wyższy był też wskaźnik masy ciała (p<0,000001) oraz wcześniejszy wywiad dławicy piersiowej (p=0,03). Skuteczność leczenia inwazyjnego była porównywalna w obu grupach. U chorych z cukrzycą czas hospitalizacji był dłuższy, nie wynikało to jednak z częstszych powikłań. Wnioski: 1. U pacjentów ze świeżym zawałem serca i towarzyszącą cukrzycą stwierdzono większą kumulację czynników ryzyka. 2. Wyniki leczenia angioplastyka STEMI u chorych z cukrzycą były porównywalne do wyników osób bez cukrzycy.