Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu

Autor:
Katarzyna Górska, Piotr Korczyński, Marta Kumor, Piotr Bielicki, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Byśkiniewicz, Ryszarda Chazan
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
49
Strona końcowa:
52
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
obturacyjny bezdech podczas snu, dyslipidemia, otyłość, zespół metaboliczny
Czytaj

Wprowadzenie: Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) dotyczy głównie otyłych mężczyzn w średnim wieku, głośno chrapiących, u których osoby z otoczenia zauważyły przerwy w oddychaniu podczas snu. Cel pracy: Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych u chorych z OBPS. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 400 osób (89% mężczyzn i 11 % kobiet) w wieku 52±11 lat, ze średnią wartością BMI 33,5±6,3 kg/m2. U wszystkich rozpoznano OBPS. Łączny wskaźnik bezdechów i okresów spłyconego oddychania (AHI) wynosił 59,9±29,5, przy przyjętej normie do 15/godzinę snu. Wyniki: U wszystkich chorych oznaczono lipidogram, uzyskując następujące średnie wartości: cholesterol całkowity 214±44 mg%, triglicerydy 189±125 mg%, cholesterol LDL 134±39 mg%, cholesterol HDL 43±13 mg%. Hipercholesterolemię rozpoznano u 105 chorych (27%), hipertriglicerydemię u 49 chorych (13%), hiper-cholesterolemię mieszaną u 172 osób (44%). Następnie na podstawie wartości BMI chorych podzielono na 3 grupy: o prawidłowej masie ciała, z nadwagą oraz otyłych. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotne różnice między poszczególnymi grupami w zakresie stężenia triglicerydów i cholesterolu HDL. Wartości pozostałych parametrów nie różniły się istotnie między poszczególnymi grupami. Na podstawie wartości wskaźnika AHI chorych podzielono na dwie grupy: osoby z silnie wyrażonym OBPS (AHI>35) oraz osoby o małym i średnim nasileniu OBPS (AHI<35). Obie grupy istotnie statystycznie różniły się jedynie pod względem wartości cholesterolu HDL. Wnioski: Zaburzenia lipidowe powszechnie występują u chorych z OBPS, wydaje się jednak, że to głównie otyłość, a nie stopień nasilenia choroby wpływają na wartości parametrów lipidowych.