Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polimorfizmy genów dla prekursorów peptydów natriuretycznych i ich receptorów - potencjalny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe

Autor:
Łukasz Małek, Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
69
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
peptydy natriuretyczne, polimorfizmy genowe, choroby sercowo-naczyniowe
Czytaj

Podstawowym efektem działania czynników natriuretycznych jest natriureza i diureza wywoływana wzrostem filtracji kłębuszkowej i zahamowaniem reabsorbcji sodu oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz spadku obciążenia wstępnego komór. Oprócz powyższej, podstawowej funkcji peptydy natriuretyczne hamują układ renina-angiotensyna-aldosteron oraz aktywność układu sympatycznego. Istnieją również dowody na efekt antyproliferacyjny i hamowanie procesów włóknienia w sercu i naczyniach krwionośnych. Ze względu na szerokie spektrum działania od dawna upatrywano roli peptydów natriuretycznych w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego i towarzyszących im powikłań narządowych. W ostatnim okresie, w dobie ekspansji genetyki, do badań tych dodano analizę poli-morfizmów, gdyż jak wynika z wstępnych doniesień etiologię niektórych chorób sercowo-naczyniowych można powiązać z osobniczymi różnicami w ekspresji peptydów natriuretycznych lub w odpowiedzi na ich działanie. Najwięcej doniesień dotyczy wpływu różnych wariantów genetycznych na częstość występowania nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, udarów mózgu, niewydolności serca oraz nefropatii cukrzycowej. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualną wiedzę na temat polimorfizmu genów dla peptydów natriuretycznych i ich receptorów, dokonując szczegółowej analizy dotychczas opublikowanych doniesień.