Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieinwazyjne metody oceny funkcji śródbłonka naczyniowego

Autor:
Szymon Gomułka, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Magdalena Mizia
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
77
Strona końcowa:
82
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
śródbłonek, wazodylatacja indukowana przepływem
Czytaj

Dysfunkcja śródbłonka jest ogólnoustrojowym zespołem klinicznym mającym kluczowe znaczenie w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego. Opracowano różne metody oceny jego funkcji, sośród których najbardziej obiecujący wydaje się pomiar wazodylatacji indukowanej przepływem {flow mediated dilation - FMD) w tętnicy ramiennej. Metoda umożliwia zintegrowaną ocenę funkcji śródbłonka, a upośledzenie FMD koreluje z dysfunkcją śródbłonka tętnic wieńcowych. Udowodniona przydatność FMD w ocenie diagnostycznej i prognostycznej pacjentów z chorobami układu krążenia stwarza nadzieję na przyszłe zastosowanie tej metody w szerokiej praktyce klinicznej.