Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe - wczesny marker uszkodzenia mięśnia sercowego

Autor:
Łukasz Figiel
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
87
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
markery biochemiczne, h-FABP, zawał serca
Czytaj

W trakcie ostatnich lat obserwowany jest znaczny postęp w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej. Jednym zjego aspektów jest zastosowanie wcodziennej praktyce klinicznej nowych biochemicznych markerów kardiologicznych. Wśród nich, niezwykle obiecującym jest sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe. Biomar-ker ten, cechując się wyższą specyficznością niż mioglobina, jest niskocząsteczkowym cytoplazmatycznym białkiem uwalnianym do krwioobiegu bardzo wcześnie, od początku dolegliwości w klatce piersiowej i może być bardzo przydatny dla szybkiego potwierdzenia lub wykluczenia ostrego zawału mięśnia sercowego. Poniższa praca stanowi przegląd najnowszych doniesień na ten temat.