Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzne rozpoznanie rakowiaka - opis przypadku

Autor:
Beata Westfal, Łukasz Chrzanowski, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Wojciech Biernał, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
92
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
rakowiak, echokardiografia, wady zastawkowe serca
Czytaj

Rakowiak jest rzadkim nowotworem złośliwym o powolnym wzroście, wywodzącym się z komórek srebro-chłonnych rozlokowanych w przewodzie pokarmowym, oskrzelach lub w jajnikach/jądrach. Komórki guza wytwarzają substancje wazoaktywne, powodujące występowanie „zespołu rakowiaka" - napadowych biegunek, napadowego zaczerwienienia twarzy, skurczu oskrzeli. Mężczyzna lat 49, został przyjęty do szpitala z objawami postępującego osłabienia, chudnięcia (20 kg w ciągu 1 roku) pobolewania i uczucia rozpierania w prawym podżebrzu i narastającymi objawami niewydolności prawokomorowej. Od kilku miesięcy występowała przewlekła biegunka. Echokardiograficznie uwidoczniono ciężką organiczną wadę zastawki trójdzielnej - praktycznie unieruchomienie płatków i aparatu podzastawkowego z ciężką niedomykalnością IV stopnia i cechami względnego zwężenia, z poszerzeniem prawego przedsionka i prawej komory (39 mm). Na podstawie charakterystycznego pogrubienia z unieruchomieniem płatków w formie tunelu, wysunięto podejrzenie zmian zastawkowych w przebiegu zespołu rakowiaka, potwierdzone biopsją przerzutowego guza wątroby. Pacjent został zakwalifikowany do terapii oktreotydem Przedstawiony przypadek dokumentuje możliwość prawidłowej diagnozy rakowiaka na podstawie charakterystycznych zmian echokardiograficznych - ciężkiej złożonej wady zastawki trójdzielnej, a w toku obserwacji także wady zastawki płucnej.